Αποστολή Μαζικών SMS – Sms-Reminder.gr

Αποστολή Μαζικών SMS

Αποστολή Μαζικών SMS - Sms-Reminder.gr

Full Description


Το SMS είναι ο περισσότερο αποδοτικός από άποψη κόστους και χρόνου τρόπος επικοινωνίας. Το μήνυμα μπορεί να σταλεί με μικρότερη χρέωση και σε πολύ λιγότερο χρόνο από όσο θα χρειαζόταν για παράδειγμα, να φτάσει μόνο η φωνή μας στην άλλη άκρη του ακουστικού. Αυτό ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που θέλουμε να στείλουμε ταυτόχρονα ένα μεγάλο αριθμό μηνυμάτων σε πολλούς λήπτες, είτε με χειροκίνητο είτε με αυτόματο τρόπο.
Σαν αποτέλεσμα, λιγότεροι πόροι χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί ο ίδιος όγκος επικοινωνίας σε σχέση με τις άλλες μεθόδους όπως το τηλέφωνο, το fax, το e-mail, η επιστολή. Φανταστείτε τι συμβαίνει στην περίπτωση που επιθυμούμε να επικοινωνήσουμε με πελάτες οι οποίοι βρίσκονται στην επαρχία ή εκτός Ελλάδος ή όταν ακόμη βρίσκονται μεν εντός αλλά δεν είναι εφικτό να μιλήσουμε μαζί τους, οπότε καταλήγουμε σε πολλαπλές προσπάθειες επικοινωνίας. Ας μη ξεχνάμε επίσης ότι ένας υπάλληλος για παράδειγμα, αντί να προσπαθεί με τις ώρες να επικοινωνήσει με τις παραπάνω παραδοσιακές μεθόδους, μπορεί να το επιτύχει εύκολα και άμεσα μέσω της εταιρίας μας. Συνεπώς, το χρόνο που θα ξόδευε για τη δουλειά αυτή, έχει τη δυνατότητα πλέον να τον αναλώσει σε κάτι πιο εποικοδομητικό. Έτσι επιτυγχάνουμε οικονομία όχι μόνο πολύτιμου χρόνου αλλά και χρήματος.
Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μία πλιάδα Οργανισμών και Εταιριών όπως Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, Κέντρα Διασκέδασης, Διαφημιστικές Εταιρείες, Σύλλογοι, Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, Πολιτικά Γραφεία, Γυμναστήρια, Ταξιδιωτικά Γραφεία, Πολυκαταστήματα, Πωλητές, Φροντιστήρια, Σχολές, Θέατρα, Σούπερ Μάρκετ, Διαγνωστικά Κέντρα, Καταστήματα Ρούχων κ.α. καθώς η υπηρεσία μαζικής αποστολής μηνυμάτων sms έχει αποδειχθεί κορυφαία μορφή πληροφόρησης, διαφήμισης και επικοινωνίας.